Laidotuvių planuotojo / laidotuvių organizatoriaus iškvietimas į namus
visą parą: +37065979248 , +37060348802


Ką daryti mirties atveju?Kas žinotina, mirus artimam

Žmogui mirus namuose:

 • Kviečiama Greitosios pagalbos tarnybą ir policiją tel. 112;
 • Skambinama į Laidojimo paslaugų bendrovę “ Amžiaus vartai “ tel. +37065979248 arba +37060348802 ir jos darbuotojai perveža mirusįjį saugojimui į šaldytuvą;
 • Artimieji su MML (Medicininis mirties liudijimas), kurį išduoda šeimos gydytojas poliklinikoje pagal mirusiojo gyvenamąją vietą, kreipiasi į Laidojimo įmonę dėl laidojimo paslaugų suteikimo.

Žmogui mirus ligoninėje:

 • Prašome kreiptis į Laidojimo bendrovę tel. +37065979248 arba +37060348802, kur Jums bus suteikta išsami informacija. Norėdami Jums pagelbėti sunkią netekties akimirką, aptarsime svarbiausius klausimus, kuriuos reikia spręsti netrukus po artimojo mirties;
 • Mirties fakto konstatavimas. Pirmiausia apie mirtį turi būti informuoti medikai ir / arba policija. Jie privalo konstatuoti mirties faktą. Išrašoma laikinoji medicininė mirties pažyma;
 • Mirties fakto įregistravimas. Tai reikia padaryti per 3 d. nuo mirties dienos. Mirties faktas registruojamas paskutinės mirusiojo gyvenamosios vietos arba mirties vietos civilinės metrikacijos skyriuje, seniūnijoje, savivaldybėje arba LR konsulinėje įstaigoje. Miręs asmuo turi būti išregistruotas, išrašomas mirties liudijimas;
 • Mirusiojo išvežimas. Artimajam mirus namuose, kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per dvi valandas. Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas ilgiau nei 5 paras, vėliau jis turi būti perduotas teritorinei lavoninei. Tačiau, jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ilgiau. Viešoje vietoje mirusiojo kūno pervežimą ir laikymą privalo organizuoti savivaldybė. Mirusiojo kūno paruošimas laidotuvėms. Dėl higienos normų artimieji neturėtų velionio ruošti laidotuvėms namuose, tai turi atlikti specialistai, todėl patariame kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones.
 • Su laidojimo vieta susiję formalumai. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į vietą kapinėse, todėl už žemę kpinėse mokėti nereikia. Dėl leidimo laidoti kapinėse reikia kreiptis į savivaldybę arba seniūniją, pateikiant rašytinį prašymą ir mirties liudijimą. Dėl mirusiojo kremavimo reikėtų susisiekti su krematoriumu (Lietuvoje, Latvijoje ar Lenkijoje). Kunigo dalyvavimas. Susisiekite su kunigu ar klebonu, jei pageidaujate, kad jis dalyvautų laidotuvėse. Šarvojimo vietos užsakymas. Velionį šarvoti namuose draudžiama, Jei planuojate velionį šarvoti – užsakykite šarvojimo salę. Šarvoti namuose ar butuose neleistina, todėl reiktų iš anksto pasirūpinti šarvojimo salės nuoma.
 • Laidojimo reikmenų įsigyjimas. Artimųjų ar laidojimo paslaugų organizatorių padedami įsigykite reikiamus laidojimo reikmenis – karstą (arba urną), velionio drabužius, laidojimo juostas. Užsakykite gėles ar vainikus, pasirūpinkite žvakėmis. Laidotuvių muzikos pasirinkimas. Pagalvokite, kokio muzikinio fono reikės laidotuvėse – ar norėsite užsakyti giedorius, vargonininkus, ar pakaks susitarti su laidojimo paslaugų organizatoriais, jog jie parūpintų Jums reikalingos gedulingos muzikos kompaktinius diskus.
 • Gedulingi pietūs. Tai nėra būtina, tačiau, jei į laidotuves atvyksta žmonių iš tolesnių kampelių, įprasta juos pavaišinti gedulingais pietumis. Tuomet reiktų užsakyti kavinę, suderinti pietų valgiaraštį. Artimųjų informavimas. Informuokite velionio artimuosius apie numatytą šermenų bei laidotuvių vietą, laiką ir kitus niuansus. Šventame Rašte teigiama, jog palaidoti mirusįjį reikia per tris dienas. Toks laikas yra realus susitaikyti su netektimi ir tinkamai suorganizuoti laidotuves. Todėl neskubėkite, kad apimti netekties streso nepriimtumėte skubotų sprendimų. Paprašyti artimųjų pagalbos, jei įmanoma, pasidalinkite darbus tarpusavyje, taip sklandžiau viską suorganizuosite. Esant galimybei, kreipkitės į šios srities profesionalus, kurie padės, patars ir pasirūpins, kad netekties akimirką Jums tektų susidurti su kuo mažiau rūpesčių.
 • Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje - policijos pareigūnai;
 • Mirties faktą nustato: greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą); kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu); šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis; gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė). Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas);
 • Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją;
 • Namuose mirusiojo kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas. Viešoje vietoje mirusiojo kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
 • Ligoninėje mirusiojo kūnas negali būti joje laikomas ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu susijusių klausimų, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones, įsikūrusias mirusiojo asmens buvusioje arba laidojančio asmens esamoje gyvenamojoje vietoje.