Laidotuvių planuotojo / laidotuvių organizatoriaus iškvietimas į namus
visą parą: +37065979248 , +37060348802


Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu... Laidojimo ritualas – ypatingas laikas atsisveikinti su artimu palikusiu šį pasaulį. Todėl tokią sunkią valandą, mes norime pagelbėti savo ilgamete patirtimi ir suteikti visokeriopą pagalbą mirusiojo artimiesiems. Mūsų „ Amžiaus vartai „ kolektyvas pasirūpins visomis smulkmenomis kad deramai ir netrukdomi galėtumėte atsisveikinti ir palydėti brangų žmogų į amžinojo poilsio vietą. Visus laidotuvių organizavimo rūpesčius galite patikėti mums. Dirbame ištisą parą. Teikiame visas laidojimo paslaugas: Tel. +37065979248 , +37060348802

 • Laidojimo paslaugos
 • Kremavimo paslaugos
 • Mirusiojo išvežimas iš namų ar įvykio vietos (24 val. per parą)
 • Laidotuvių organizavimas
 • Laidotuvių organizatorius
 • Laidotuvių planuotojas
 • Šarvojimo salės
 • Laidojimo reikmenys: karstai (kremavimo karstai, cinkuoti), urnos, įkapių drabužiai, avalynė
 • Katafalkai, autobusai, mikroautobusai, nuoma
 • Laidojimo dokumentų tvarkymas (mirties liudijimas, laidotuvių pašalpos išdavimo, palaikų parvežimo iš užsienio pažymos)
 • Velionio paruošimas šarvoti, aprengimas
 • Mirusiojo pervežimas, transportavimas, gabenimas iš užsienio ar į užsienį
 • Gedulo puokštės, vainikai, krepšeliai, gėlių kompozicijos, šarvojimo salių puošimas
 • Gedulinga muzika, giesmininkai, smuikininkai, dūdų orkestras
 • Karsto nešėjai
 • Duobės kasimas
 • Velionio fotoportretas, fotografo paslaugos
 • Žvakidžių ir kitų reikmenų nuoma
 • Suteikiame informaciją apie laidojimo vietas
 • Kapavietės tvarkymas, paminklo pastatymas
 • Perlaidojimas, ekshumacija
 • Repatriacija

„AMŽIAUS VARTAI" kolektyvas nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius ir visuomet yra pasiruošęs Jums padėti...