Laidotuvių planuotojo / laidotuvių organizatoriaus iškvietimas į namus
visą parą: +37065979248 , +37060348802


Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu...

Laidojimo ritualas – ypatingas laikas atsisveikinti su artimu, palikusiu šį pasaulį. Todėl tokią sunkią valandą, mes norime pagelbėti savo ilgamete patirtimi ir suteikti visokeriopą pagalbą mirusiojo artimiesiems. Mūsų „ Amžiaus vartai „ kolektyvas pasirūpins visomis smulkmenomis kad deramai ir netrukdomi galėtumėte atsisveikinti ir palydėti brangų žmogų į amžinojo poilsio vietą. Visus laidotuvių organizavimo rūpesčius galite patikėti mums. Dirbame ištisą parą.

Teikiame visas laidojimo paslaugas: Tel. +37065979248 , +37060348802

 • Laidojimo paslaugos
 • Laidojimo paslaugos Klaipėda
 • Kremavimo paslaugos
 • Krematoriumas Klaipėda
 • Kremavimo paslaugos Klaipėda
 • Mirusiojo išvežimas iš namų ar įvykio vietos (24 val. per parą)
 • Laidotuvių organizavimas
 • Laidotuvių organizatorius
 • Laidotuvių planuotojas
 • Šarvojimo salės
 • Laidojimo reikmenys: karstai (kremavimo karstai, cinkuoti), urnos, įkapių drabužiai, avalynė
 • Katafalkai, autobusai, mikroautobusai, nuoma
 • Laidojimo dokumentų tvarkymas (mirties liudijimas, laidotuvių pašalpos išdavimo, palaikų parvežimo iš užsienio pažymos)
 • Velionio paruošimas šarvoti, aprengimas
 • Mirusiojo pervežimas, transportavimas, gabenimas iš užsienio ar į užsienį
 • Gedulo puokštės, vainikai, krepšeliai, gėlių kompozicijos, šarvojimo salių puošimas
 • Gedulinga muzika, giesmininkai, smuikininkai, dūdų orkestras
 • Karsto nešėjai
 • Duobės kasimas
 • Velionio fotoportretas, fotografo paslaugos
 • Žvakidžių ir kitų reikmenų nuoma
 • Suteikiame informaciją apie laidojimo vietas
 • Kapavietės tvarkymas, paminklo pastatymas
 • Perlaidojimas, ekshumacija
 • Repatriacija

„AMŽIAUS VARTAI" kolektyvas nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius ir visuomet yra pasiruošęs Jums padėti...