Laidotuvių planuotojo / laidotuvių organizatoriaus iškvietimas į namus
visą parą: +37065979248 , +37060348802


Palaikų pervežimas iš užsienio.

Nėra nieko sunkiau, kaip artimojo netekties išgyvenimas, tačiau , kai nelaimė įvyksta ne Lietuvoje, užgriūva ne tik sielvartas, bet ir įvairios su palaikų pargabenimu susijusios problemos bei dokumentų tvarkymo rūpesčiai. Įvykus tokiai nelaimei mūsų Laidojimo paslaugų bendrovė pasirengusi Jums padėti – palaikų pargabenimas iš užsienio, viena iš mūsų specializacijos krypčių. Mes sutvarkome visus tam reikalingus dokumentus, pasirūpiname jų legalizavimu Lietuvoje ir užsienio ambasadose. Vadovaudamiesi žmogiškumo principais ir atsižvelgdami į kliento netekties kančią bei finansinę būklę, kiek įmanoma stengiamės, kad mirusiojo pargabenimas į gimtąjį kraštą būtų greitas ir pigus procesas. Aukštą profesionalumo lygį ir patikimumą šioje srityje demonstruoja ilgametė palaikų transportavimo patirtis. Turime specialų transportavimui skirtą šaldytuvą(naudojamas transportas atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos higienos normas), tad esant karštam orui, dėl to rūpesčių nekyla. Greitai ir atsakingai suorganizuojame mirusiojo pargabenimą iš ( į ) bet kurios pasaulio šalies. Pervežimą organizuojant ir vykdant atliekami šie veiksmai (priklauso nuo konkrečios situacijos)

  • Dokumentų paruošimas transportavimui, apostilės gavimas (pagal poreikį), vertimai į reikalingas kalbas;
  • Mirusiojo pervežimas specialiame cinkiniame karste arba šaldytuve;
  • Mirusiojo paruošimas šarvojimui pargabenus kūną iš užsienio;
  • Mirusiojo pristatymas į jūsų miestą;
  • Pilnas laidotuvių organizavimas.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo bendrovė, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų pargabenimo dokumentus ir formalumus. Priešingu atveju, kai draudimo nėra, visa atsakomybė dėl palaikų pargabenimo ir paslaugų apmokėjimo rūpesčiai tenka mirusiojo artimiesiems, nes Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra mūsų kaip laidojimo paslaugų įmonės kompetencija. Palaikų pargabenimas iš užsienio ir gabenimas į užsienį, patenka į mūsų prioritetinės veiklos sąrašą. Mes sutvarkome visus tam reikalingus dokumentus, pasirūpiname jų legalizavimu tiek Lietuvoje, tiek užsienio ambasadose. Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima pargabenti į Lietuvą tik pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste. Palaikams gabenti būtinas specialus pervežimo reikalavimus atitinkantis karstas. Parvežant į Lietuvą mirusiojo palaikus urnoje, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia. Norint gauti leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti įvairūs dokumentai: mirties liudijimas, išduotas tos valstybės, kurioje mirė asmuo, institucijos; mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; gydytojo pažyma apie mirties priežastį; mirusiojo palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad palaikai įdėti į specialiai pervežti skirtą dvigubą karstą ir kt. Mirusiojo artimiesiems šie formalumai sukelia daug painiavos ir papildomų rūpesčių, todėl šiuos reikalus spręsti prisiimame mes.Mūsų pateiktų dokumentų pagrindu Lietuvos atstovybės išduoda specialius leidimus palaikams parvežti. Diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos valstybės nustatytą tvarką. Mūsų pareiga užtikrinti, kad visi biurokratiniai procesai vyktų sklandžiai ir veiksmingai.

Valstybės pašalpa palaikų parvežimui iš užsienio šalių.

Mirus žmogui užsienyje, mirusiojo artimiesiems kyla daug rūpesčių. Dilema tampa ne tik palaikų parvežimas į Lietuvą, bet ir finansinių išteklių paieška. Deja, nelaimės atveju nei Užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga finansinės pašalpos suteikti negali, todėl neturintiems pakankamai lėšų mirusiojo artimiesiems palaikų parvežimo klausimas gali pabloginti padėtį. Jei akistata su šia problema neišvengiama, kreipkitės į mus ir kartu pamėginsime rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina, kreipiantis į savivaldybę dėl pašalpos, bei suteiksime kitą reikalingą informaciją. Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę pašalpą iš savo biudžeto. Tačiau, siekiant valstybės finansinės pašalpos, būtinos dvi sąlygos: Pirma, pašalpa gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis. Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę pašalpą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia 528 eurus per mėnesį). Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės pašalpą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą (rašomas skyriuje);
  • Asmens tapatybės dokumentą;
  • Mirties liudijimą;
  • Dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas, t. y. sąskaitą faktūrą (ją parūpina palaikus parvežusi laidojimo paslaugų įmonė);
  • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 55 eurus), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė pašalpa negali viršyti 2970,00 eurų. Sunkią netekties valandą nežinote, kur kreiptis ir ką darytį, pasiklystate tarp gausybės biurokratinių formalumų ir nerandate aiškaus atsakymo? Kilus, bet kokiems palaikų pargabenimo iš užsienio klausimams, kreipkitės į mus visą parą ir mes Jums padėsime.